Samen levens verbeteren

Op 24 november gaan de eerste Drechtsteden Winter Spelen van start. De doelstelling van dit evenement is om zoveel mogelijk Drechtstedenaren op en aan het schaatsen te krijgen. Op deze manier hoopt het Vriendenfonds van het Albert Schweitzer ziekenhuis de inwoners van onze regio op een actieve wijze te kunnen betrekken bij het impactvolle onderzoek van de Dordtse longchirurg, dokter Erik von Meyenfeldt.

Het thema Schaatsen voor het Leven is dan ook niet zomaar gekozen. Elk jaar komen er 13.000 longkankerpatiënten bij in Nederland. Voor patiënten een zware diagnose en voor hen en hun familie betekent dit een vooruitzicht op een zeer moeilijke tijd. Hoewel er de afgelopen jaren flinke stappen zijn gezet, blijft longkanker een zeer moeilijk te behandelen ziekte.

Het onderzoek van dokter Von Meyenfeldt en zijn team focust zich op het zorgtraject vóór en na longoperaties. De longafdeling van het Albert Schweitzer ziekenhuis werkt al enkele jaren aan het verbeteren van de zorg rondom de operaties die zij uitvoeren. Een patiënt die mentaal en fysiek beter is voorbereid, zal sneller en gemakkelijker herstellen van een ingrijpende operatie. Het doel van dit project is de aanslag op het gestel van de patiënt zo beperkt mogelijk te houden. Door een goed gestructureerd herstelprogramma hoeven patiënten minder lang in het ziekenhuis te blijven en kunnen ze sneller en in betere conditie naar huis.

Niet alleen voor longkankerpatiënten in het Albert Schweitzer ziekenhuis is dit onderzoek van belang, maar het werk van de Dordtse longafdeling blijkt voor heel Nederland van grote waarde te zijn. Daarom is er vanuit ons ziekenhuis een landelijke studiegroep opgericht met longartsen, thoraxchirurgen, anesthesisten, longchirurgen, patiënten en ondersteuners die dit dergelijk zorgprotocol voor Nederland verder gaan ontwikkelen. Fondsen voor dit onderzoek zijn hard nodig. 

Uw deelname en de sponsorgelden die u verzamelt, komen direct ten goede aan dit onderzoek. Dat u meedoet, betekent dat u het leven van longpatiënten in Nederland aanzienlijk kunt verbeteren. Samen gaan we dus écht Schaatsen voor het Leven.